Adresse:
60, Wolodymyrska-Str. Zi. 239 01601
Kyiv
Ukraine
Telefon:
+380956053195
Mobil:
+380956053195
Mitgliedsbeitrag zahlen: