<p>Dr. hab. Jarosław Dobkowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Godnosc_czlowieka_i_policja-Dobkowski.pdf" target="_blank">Godność człowieka i policja</a></p>
<p>prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosław Sadowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Godnosc_czlowieka_w_doktrynie-Sadowski.pdf" target="_blank">Godność człowieka w doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego</a></p>
<p>prof. nadzw. UWr dr hab. Mirosław Sadowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Sadowski-Komu_przysluguje_godnosc_czlowieka.pdf" target="_blank">Komu przysługuje godność człowieka?&nbsp;Kilka uwag o koncepcji osoby.Kilka uwag o koncepcji osoby.</a></p>