<p>Dr. hab. Jaros?aw Dobkowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Godnosc_czlowieka_i_policja-Dobkowski.pdf" target="_blank">Godno?? cz?owieka i policja</a></p>
<p>prof. nadzw. UWr dr hab. Miros?aw Sadowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Godnosc_czlowieka_w_doktrynie-Sadowski.pdf" target="_blank">Godno?? cz?owieka w doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego</a></p>
<p>prof. nadzw. UWr dr hab. Miros?aw Sadowski&nbsp;<a href="/images/2017/02/Sadowski-Komu_przysluguje_godnosc_czlowieka.pdf" target="_blank">Komu przys?uguje godno?? cz?owieka?&nbsp;Kilka uwag o koncepcji osoby.Kilka uwag o koncepcji osoby.</a></p>