МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація створена з метою сприяння зміцненню порозуміння між науковцями і практиками України та Німеччини у сфері юриспруденції та філології для провадження культурної, освітньої і наукової діяльності, сприяння втіленню в життя принципу верховенства права, сприяння розвитку юридичної освіти за допомогою створення єдиного наукового простору, через всебічне сприяння академічним, науковим і фаховим контактам та обмінам, в ім'я розвитку науки та освіти, а також задоволення та захисту спільних інтересів членів

2.2. Завдання Організації визначають напрями діяльності Організації та включають:

2.2.1. Провадження просвітницької, освітньої та наукової діяльності з метою сприяння поширенню і впровадженню позитивного міжнародного досвіду організації освіти і науки, здобутого в результаті академічних обмінів та контактів.

2.2.2. Сприяння розвитку і зміцненню міжнародних наукових контактів між вченими, вільному обміну відкритою науковою інформацією та досвідом, поширенню інформації про українсько-німецьке наукове співробітництво, в тому числі в галузі академічних обмінів.

Детальніше:Витяг зі статуту організації