МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація створена з метою сприяння зміцненню порозуміння між науковцями і практиками України та Німеччини у сфері юриспруденції та філології для провадження культурної, освітньої і наукової діяльності, сприяння втіленню в життя принципу верховенства права, сприяння розвитку юридичної освіти за допомогою створення єдиного наукового простору, через всебічне сприяння академічним, науковим і фаховим контактам та обмінам, в ім'я розвитку науки та освіти, а також задоволення та захисту спільних інтересів членів

2.2. Завдання Організації визначають напрями діяльності Організації та включають:

2.2.1. Провадження просвітницької, освітньої та наукової діяльності з метою сприяння поширенню і впровадженню позитивного міжнародного досвіду організації освіти і науки, здобутого в результаті академічних обмінів та контактів.

2.2.2. Сприяння розвитку і зміцненню міжнародних наукових контактів між вченими, вільному обміну відкритою науковою інформацією та досвідом, поширенню інформації про українсько-німецьке наукове співробітництво, в тому числі в галузі академічних обмінів.

 

2.2.3. Розповсюдження інформації про наукову та просвітницьку спадщину.

2.2.4. Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, колоквіумів та інших наукових та освітніх заходів, заснування та надання премій для молодих вчених.

2.2.5. Сприяння збереженню та зміцненню наукових і особистих контактів між правознавцями, філологами, перекладачами, вченими та практиками, у тому числі з тими, хто виїхав на постійну роботу і місце проживання за кордоном.

2.2.6. Представництво, захист та реалізація спільних інтересів членів Організації в державних органах та установах, а також у відносинах з іншими громадськими та державними організаціями, освітніми та науковими закладами, у тому числі закордонними.

2.2.7. Направлення членів Організації для участі у зустрічах, симпозіумах, конференціях та інших наукових та освітніх заходах як в Україні, так і за її межами.

2.2.8. Здійснення різних форм партнерства з науковими та освітніми установами, громадськими організаціями, науковими товариствами, спілками, фондами та благодійними організаціями в Україні та за її межами з метою підтримки та реалізації програм, проектів і заходів, що відповідають цілям діяльності Організації.

2.2.9. Заохочення студентів-правників та молодих юристів діяти заради добробуту суспільства на засадах справедливості й верховенства права.

2.3. Напрями діяльності Організації:

2.3.1. Організація та проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних круглих столів, інших заходів.

2.3.2. Сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення.

2.3.3. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків.

2.3.4. Організація та забезпечення зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями.

2.3.5. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів.

2.3.6. Підтримка міжнародних зв'язків, укладання міжнародних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству, заснування або вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій.

2.3.7. Участь у публічній науковій дискусії шляхом виступів у засобах масової інформації та іншими засобами, які не суперечать законам України.

2.3.8. Розроблення і здійснення цільових програм та проектів Організації;

2.3.9. Сприяння науковій діяльності членів Організації, яка, з поміж іншої діяльності, включає сприяння виходу в світ наукових публікацій українською та іноземними мовами, здійсненні правових досліджень (на громадських засадах).

2.3.10. Сприяння реалізації спільних некомерційних проектів спільно з юридичними фірмами, українськими та іншими організаціями, учбовими закладами.

2.3.11. Акумулювання коштів для фінансування статутної діяльності Організації.

2.3.12. Ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших неприбуткових організацій та установ.

2.4. Зазначений перелік напрямів діяльності Організації не є вичерпним.